Kampsport, nödvärn och självförsvar

Lördag den 19/11 arrangerade vi en öppen föreläsning/diskussionsforum i Duveholmshallen med Christer Nyberg, pensionerad polis och aktiv Förhörsutbildare av poliskåren. En mycket givande föreläsning med tillhörande diskussioner om vad lagen säger att man får och inte får göra i de fall man hamnar i en våldsam situation.
Stort tack Christer!